Dine rettigheter som flypassasjer

Få opptil 6000 NOK per passasjer

Er flyet ditt kansellert eller forsinket, eller har du blitt nektet ombordstigning på vei til flyet? Vil du ha 4500 kroner? – Da er gratistjenesten Flyhjælp en fantastisk gratistjeneste som kan hjelpe deg på veien.

Flyselskaper over hele verden er pålagt å overholde visse flytider, lover og regler – og dersom disse ikke overholdes kan du som reisende og passasjer med gyldig flybillett søke og mest sannsynlig få refusjon eller kompensasjon på flybilletten din og andre typer kompensasjon.

Du kan motta kompensasjon eller kompensasjon hvis:

  • Flyet ditt er kansellert *
  • Flyet ditt er overbooket **
  • Flyet ditt er forsinket ***

* Hvis flyet ditt er kansellert og du ikke er det

** Hvis flyet ditt er overbooket og du blir nektet adgang har du rett til

*** Hvis flyet ditt er forsinket mer enn 3 timer fra

Du har ikke rett til refusjon hvis du aksepterer et annet tilbud fra flyselskapet med overbooket fly eller flyselskapet har varslet kanselleringen 14 dager før eller tidligere eller hvis flyselskapet får deg til reisemålet innen 4 timer etter planlagt ankomst.

Ofte stilte spørsmål

FAQs

Hvordan søke erstatning, kompensasjon og refusjon

Enten du er i tvil om du har krav på kompensasjon eller kompensasjon, eller du ønsker å få pengene du har krav på, på bakgrunn av en forsinket, kansellert eller overbooket flyreise, er no-cure no-pay-tjenesten Flight Money et bra sted å gjøre dette. Her kan du gratis og uforpliktende sjekke om du har krav på erstatning eller erstatning, samt få hjelp til å få tilbake pengene dine, du betaler ikke en krone om de ikke vinner din sak.

Så enkelt er det:

Dine rettigheter som flypassasjer

Erstatning, erstatning og refusjon

Som flypassasjer har du en rekke rettigheter og ikke minst mulighet for kompensasjon, kompensasjon eller refusjon av flybilletten din i tilfeller hvor flyet ditt er overbooket, forsinket eller kansellert.

Forsinket fly

Forsinket fly

Avlyst fly

Avlyst fly

Overbooket fly

Overbooket fly

Er flyet ditt kansellert eller forsinket, eller har du blitt nektet ombordstigning på vei til flyet? Vil du ha 4500 kroner? – Da er gratistjenesten Flyhjelp.no en fantastisk gratistjeneste som kan hjelpe deg på veien.

Flyselskaper over hele verden er pålagt å overholde visse flytider, lover og regler – og dersom disse ikke overholdes kan du som reisende og passasjer med gyldig flybillett søke og mest sannsynlig få refusjon eller kompensasjon på flybilletten din og andre typer kompensasjon.

Du kan derfor få inntil 6000 kroner per passasjer/reisende hos et flyselskap som ikke klarer å overholde retningslinjene og rettighetene du har, men de gjør det ikke automatisk, du må sørge for å hente refusjonen og kompensasjonen hjem eller bruk en gratis tjeneste som Flyhjelp.no

I denne artikkelen og guiden skal jeg komme inn på når du har krav på kompensasjon og kompensasjon for flyforsinkelser eller kansellerte flyreiser.

Dessverre er det få som vet hvilke krav flyselskapene må forholde seg til og hvilke rettigheter du som passasjer faktisk har her, spesielt i disse tider med Corona-epidemien.

I snitt har de over 407.000 brukerne og passasjerene til Flyforsinkelse.dk fått en betaling på over 2600 kroner, så det er absolutt ikke dømt til å prøve dersom du mener at du har krav på enten kompensasjon, kompensasjon eller refusjon av flybilletten din.

Refusjon, kompensasjon eller kompensasjon?

Først av alt er det viktig å fastslå forskjellen mellom refusjon, erstatning og erstatning.

Avhengig av din situasjon kan du ha rett til en flykompensasjon på 250 – 600 euro tilsvarende 1800 – 4400 danske kroner.

Reglene for kompensasjon, erstatning og refusjon gjelder kun i europeiske land samt land med spesiell tilknytning til EU, inkludert Island, Norge, Sveits, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Réunion, Saint Martin, Madeira og Azorene og Kanariøyene Øyene.

For flyreiser med destinasjon i andre land gjelder ikke de europeiske reglene og du må sjekke på nett hvilke regler som gjelder for det respektive landet eller fagforbundet.

Kompensasjon er når du blir kompensert for ulempe, i dette tilfellet forsinket ankomst til reisemålet.

Erstatning er noe du kan få dersom forsinkelsen eller flykanselleringen påvirker deg i en slik grad at du trenger (og har krav på) mat, drikke og overnatting, her vil du bli kompensert i form av en kompensasjon for å dekke disse utgiftene, spesielt regler gjelder her.

Tilbakebetaling er når du får samme beløp som du betalte for en gitt ting, i dette tilfellet en flybillett. Refusjon betyr at du får prisen på flybilletten i retur.

Med dette på plass kan vi gå i dybden med når du kan få erstatning, erstatning og refusjon.

Når har jeg rett til kompensasjon?

Erstatning for forsinkede eller kansellerte flyreiser kan søkes og mest sannsynlig utbetales til deg som er 2-3 timer forsinket ved ankomst til destinasjonen du kjøpte flybilletten til.

Grunnen til å se på ankomsttid, fremfor avgangstidspunkt er å beregne ulempene for den reisende best mulig, da det i enkelte tilfeller kan være mulig for flyselskapene å tilby en alternativ rute med mellomlanding, men dette vil i de fleste saker tar mye lengre tid og du blir da forsinket selv om du reiser i tide.

Beløp og betingelser:

  • 1800 kroner – Avreise i medlemsland – ankomst medlemsland: Flyr fra eller til et EU-land eller utenfor EU, dersom flyselskapet er europeisk
  • 2900 kroner – Avreise i medlemsland – ankomst utenfor medlemsland: Mellomlanding utenfor EU som del av en reise som startet i EU
  • 4500 kroner – Avreise utenfor medlemsland – ankomst medlemsland: Mellomlanding utenfor EU som del av returreise til EU-land med europeisk flyselskap

Husk at du også i mange tilfeller i erstatningssaker har krav på økonomisk kompensasjon i form av kompensasjon for de merutgiftene dette medfører til mat, drikke og opphold.

Når har jeg rett på refusjon?

Som alle andre kompensasjons- og kompensasjonssaker er alle flyvninger innenfor EU dekket av reglene nedenfor. I tillegg til land som tilhører EU, er også Island, Norge, Sveits, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Réunion, Saint Martin, Madeira og Azorene samt Kanariøyene en del av kompensasjonsordningen, pga. tilknytninger.

Flyreisende som nektes ombordstigning på grunn av overbookede flyreiser eller hvis flyet ditt blir kansellert, har du generelt en minimumsrett til refusjon av flybilletten. Du vil derfor i det minste få refundert hele kjøpesummen på flybilletten.

Du kan få refusjon dersom flyselskapet ikke har kunngjort kansellering til deg minst 14 dager før og du er forsinket til reisemålet ditt minst 4 timer. Grunnen til at det er to betingelser er at flyselskapet kan kansellere den opprinnelige flyvningen din, men gi deg en ny flyvning og i dette tilfellet har du ikke krav på refusjon av flybilletten din, da du ankommer reisemålet uansett, må du være presentere reisemålet ditt minst innen 4 timer i henhold til den opprinnelige flyvningen, ellers har du rett til refusjon.

Hvis flyselskapet kansellerer flyet ditt, må de refundere flybilletten din eller tilby en omlegging som du kan velge å si ja eller nei til.

Du har ikke krav på refusjon dersom du godtar et annet tilbud fra flyselskapet for overbookede flyreiser.

Du har ikke krav på refusjon dersom flyselskapet har varslet kanselleringen 14 dager før eller tidligere.

Du har ikke rett til refusjon hvis flyselskapet får deg til destinasjonen innen 4 timer etter planlagt ankomst.

Økonomisk kompensasjon i ventetiden:

Dersom flyet ditt blir kansellert eller du blir nektet ombordstigning på grunn av overbookede flyreiser, vil du i tillegg til refusjon av flybilletten også ha krav på kompensasjon for tilleggskostnadene dette medfører.

Et kansellert fly kan bety at du må reise på et mye senere tidspunkt, derfor vil mat og drikke være en nødvendighet i denne ventetiden, dette må flyselskapet også dekke kostnadene for.

Dersom det nye flyet som følge av et kansellert eller overbooket fly blir så forsinket at du må vente til neste dag og deretter må overnatte et sted, må flyselskapet også dekke disse utgiftene.

Husk å ta vare på kvitteringene da det er et krav for å dekke utgifter til mat, drikke og opphold.

Når har jeg rett til erstatning?

Som alle andre kompensasjons- og refusjonssaker, er alle flyreiser innenfor EU dekket av reglene nedenfor. I tillegg til land som tilhører EU, er også Island, Norge, Sveits, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Réunion, Saint Martin, Madeira og Azorene samt Kanariøyene en del av kompensasjonsordningen, pga. tilknytninger.

Erstatning eller økonomisk kompensasjon er noe du kan søke dersom forsinkelsen er av en viss lengde og kost og losji blir en nødvendighet.

Erstatningssaker er betinget av at du kan bevise at du har pådratt deg disse utgiftene, denne dokumentasjonen er som regel en kvittering for mat, drikke og hotell som beviser at du har kjøpt og betalt noe som flyselskapet er skyld i er nødvendig.

I erstatningssaker er sunn fornuft en nødvendighet dersom du har et ønske om å få dekket pengene du bruker på ekstrautgifter i forbindelse med kansellerte, overbookede eller kansellerte flyreiser.

Derfor, ikke book deg inn på et 5-stjerners hotell og forvent at flyselskapet dekker dette. Erstatningen skal være innenfor rimelighetens grenser.

Dine rettigheter i tilfelle flyforsinkelse, kansellering og overbooking

Som reisende med et flyselskap med destinasjon i et EU-land eller tilknytningsland som beskrevet i denne artikkelen, har du krav på kompensasjon, kompensasjon og refusjon av flybilletten din dersom gjeldende vilkår er oppfylt.

I noen tilfeller kan flyselskapet nekte refusjon av flybilletten og det er derfor viktig at du får dette dokumentert skriftlig av en ansatt i flyselskapet dersom du må søke om refusjon på et senere tidspunkt, noe du kan ha krav på. til, men flyselskapet er ukjent for reglene som gjelder.

Som tidligere nevnt under avsnittet med koronaviruset må du aldri avbestille reisen selv, dersom du gjør dette bortfaller alle dine rettigheter til kompensasjon og refusjon av flybillett, reise og andre former for kompensasjon du ellers kunne fått. .

Spesielle regler og rettigheter for kansellerte flyvninger på grunn av koronaviruset

Koronaviruset (COVID-19) har satt sine spor og spesielt luftfartsindustrien ble/er hardt rammet av denne epidemien.

Det har også ført til at mange flyvninger har blitt kansellert og folk som allerede hadde reist har blitt strandet på destinasjonen.

Reglene er litt annerledes når en epidemi raser og det kan være en jungel å orientere seg i. Her skal jeg prøve å dekke de ulike scenariene som kan oppstå og hvilke rettigheter man har som reisende i de ulike situasjonene.

Kansellert fly før avgang:

Hvis flyet ditt kanselleres innenfor refunderbare omstendigheter, har du rett til refusjon av kjøpesummen på flybilletten.

Refunderbare forhold ved en kansellert flyreise er at hele kjøpesummen på flybilletten din må refunderes til den reisende.

Forskjellen fra normale omstendigheter og kanselleringer på grunn av COVID-19 er at du ikke kan søke om eller få kompensasjon for ekstra utgifter til overnatting, kost og losji som du ellers ville kunne gjort dersom flyet ditt blir kansellert på grunn av flyselskapet eller en overbooking . Årsaken til dette er basert på Utenriksdepartementets råd om utenlandsreiser.

Flyselskapet kan også i disse tilfellene tilby alternative ruter til deg, aksepterer du et tilbud fra flyselskapet har du ikke krav på refusjon.

Hvis du kansellerer reisen selv:

Som reisende kan det være skummelt å reise når Corona-tallene blusser opp og noen derfor velger å avlyse reisen, i dette tilfellet har du ikke krav på kompensasjon, refusjon eller kompensasjon da du selv velger å ikke reise.

Hvis du er strandet:

Hvis du allerede har reist til reisemålet og ikke kan reise hjem fordi flyet ditt er kansellert, har du i prinsippet krav på refusjon.

Flyselskapet må finne en ny reise til deg eller finne en alternativ måte å komme deg hjem på, her kan du søke kompensasjon for forskjellen fra prisen på flybilletten og hva det har kostet deg å komme deg hjem, innenfor rimelighetens grenser.